Specialieji moduliai aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams. MOKINIO APLANKAS

MATEMATIKA

Modulius parengė projekto mokytojai ekspertai Eduardas Juška, doc.dr. Jolita Dudaitė, doc.dr. Aistė Elijio

Matematikos specialiųjų modulių anotacija

LIETUVIŲ KALBA

Modulius parengė projekto mokytojos ekspertės Nida Poderienė ir dr. Sonata Vaičiakauskienė.

Lietuvių kalbos modulių anotacija

GAMTOS MOKSLAI

Modulius parengė projekto mokytojai ekspertai dr. Daiva Bigelienė, Simas Ignatavičius ir Irmantas Adomaitis.

Gamtos mokslų modulių anotacija