Vaikų socializacijos centrai

Atidaryti visą lentelę
Gruzdžių vaikų socializacijos centras Henrikas Gaidamavičius
Kauno vaikų socializacijos centras "Saulutė" Adolfas Skališius
Vėliučionių vaikų socializacijos centras Vitalija Grigaitienė