Viešieji pirkimai

VYKDOMI PIRKIMAI
2016 m. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vykdomi viešieji pirkimai
Techninių specifikacijų projektai

Projektas ,,Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“

Projektas ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas, II etapas“

Šiuo metu vykdomi viešieji pirkimai

Projektas ,,Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“