Tyrimai ir analizės

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, vykdydamas mokyklų apsirūpinimo specialiosiomis mokymo priemonėmis stebėseną, renka duomenis apie mokyklose turimas specialiąsias mokymo priemones ir jų poreikį, svarsto specialiųjų mokymo priemonių rengimo ir aprūpinimo jomis prioritetus. Siekiant šio tikslo yra periodiškai atliekamos Lietuvos mokyklų apklausos, padedančios nustatyti realią mokyklų apsirūpinimo specialiosiomis mokymo priemonėmis situaciją.