Specialiosios mokymo priemonės

Specialiosios mokymo priemonės (vaizdinės, techninės, demonstracinės, skaitmeninės mokymo priemonės, žaislai, daiktai, medžiagos, literatūra ir pratybų sąsiuviniai), (toliau- SMP), parengtos ar pritaikytos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurios padeda plėtoti mokinių žinias ir gebėjimus, ugdytis mokymuisi reikalingą kompetenciją, įgyti socialinių ir kasdienio gyvenimo įgūdžių.

SPPC vykdo pritaikytų vadovėlių ir specialiųjų mokymo priemonių vertinimą, nustato pritaikytam vadovėliui ir specialiajai mokymo priemonei keliamus reikalavimus (išskyrus atitiktį higienos normoms), specialiųjų mokymo priemonių rengimo metu konsultuoja teikėjus ir autorius.

SPPC specialiųjų mokymo priemonių rengimą pradėjo 2005 m. Nuo 2009 m. SMP rengimas ir leidyba vykdoma ES projektų finansuojamomis lėšomis.