Erasmus+ „Mąstymo ir mokymosi įgūdžių stiprinimas“ Nr. 2016-1-CZ01 -KA201-023958

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 2017-2019 m. kartu su partneriais iš Charlie Karlin (Čekijos Respublika) ir Feursteino centro (Nyderlandų Karalystė), Raidos centro (Slovakija), Inkliuzinio ugdymo centro (Rumunija), Svitany (Čekijos Respublika) bei Vilniaus Žvėryno gimnazijų vykdo Erasmus + programos Strateginių partnerysčių Bendradarbiavimo inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi projekto projektą ,,Mąstymo ir mokymosi įgūdžių stiprinimas“ (Nr. 2016-1-CZ01 -KA201-023958)

Projekto tikslas- pritaikyti Feuersteino metodą kaip efektyvų mokymo metodą ugdant nerealizuojančius savo gebėjimų, augančius nepalankioje aplinkoje, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus.

Projekto metu Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras tęsia Erasmus + programos Strateginių partnerysčių Bendradarbiavimo inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi projekto Feuersteino metodo pritaikymas mokyklos veiklose (Nr. 2014-1-LT01 -KA201-000555) pradėtus darbus.

2017 m. kovo 20-24 dienomis dalyvauta projekto mokymuose ,,Become a better mediator‘‘ ,2017 m. rugsėjo 19-22 d. – partnerių susitikime Feuersteino centre Amsterdame, pradėta rengti metodinė medžiaga pedagogams apie Feuersteino metodo, mokymosi mediacijos ir dinaminio vertinimo principų pritaikymo galimybes klasėje.