Pratybų sąsiuviniai ir kita mokomoji medžiaga

 


Mokausi skaičiuoti. Matematikos pratybų sąsiuvinis  II klasei; 1,2 dalys. Danguolė Savičienė.

Mokausi skaičiuoti. Matematikos pratybų sąsiuvinis  III klasei; 1,2 dalys. Danguolė Savičienė

Tai matematikos pratybos, skirtos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Pratybų turinys suderintas su matematikos vadovėlių „Skaičių šalis“ S (autoriai R. Martinėnienė, B. Balčytis) turiniu. Mokytojas, turėdamas tokias pratybas savo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams,  galės lengviau pasirušti pamokoms. Šie pratybų sąsiuviniai gali būti naudojami ir kaip savarankiška mokymo priemonė.

Dėl įsigijimo kreiptis:+370 671 30805


Mokausi skaityti ir rašyti. Lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis II klasei; 1, 2 dalys. Danguolė Savičienė.

Mokausi skaityti ir rašyti. Lietuvių kalbos pratybų sąsiuvinis III klasei; 1, 2 dalys. Danguolė Savičienė.

Lietuvių kalbos pratybos, skirtos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Pratybų turinys suderintas su lietuvių kalbos vadovėliais „Šaltinėlis“ S (autorės Loreta Barzdonytė-Morkevičienė ir Elena Marcelionienė). Mokytojas, turėdamas tokias pratybas savo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, galės lengviau pasiruošti pamokoms. Šie pratybų sąsiuviniai gali būti naudojami ir kaip savarankiška mokymo priemonė.

Dėl įsigijimo kreiptis:+370 671 30805


Spalvinimo žodynėlis anglų, lietuvių, lenkų, rusų kalbomis. Natalija Rumianceva. Raidynėlis, 2019.

Žodynėlis skirtas vaikams mokytis kalbų ir/ar įtvirtinti kalboje naujus žodžius. Autorė tikisi, kad taip vaikai lengvai išmoks naujų žodžių, bus sudominti kalbų mokymusi. Toks vaizdingas būdas padeda išmokti naujų žodžių. Spalvindamas paveikslėlius, vaikas geriau pakartos naujus žodžius, lavins smulkiąją rankų motoriką. Paveikslėlių paprastumas mokys atpažinti daiktus vos iš kelių charakteringų bruožų- o tai lavina ir regimąjį suvokimą. Knygelė gali būti naudinga organizuojant kalbų mokymą kalbų mokytojams, specialiesiems pedagogams, tėvams.


Skaičiuoju nuo 1 iki 10. Knygelių serija „Mokausi skaičiuoti“. Asta Kisielienė. BMK Leidykla, 2016

Seriją sudaro 8 knygelės. Knygelėse supažindinama su skaičiaus grafiniu vaizdu. Skaičius siejamas su objektų kiekiu. Įvairios užduotėlės supažindina vaikus su skaičiaus sandara, skaičių eilute. Dažnai pasikartoja tokio pat pobūdžio užduotėlės su skirtingais objektais ar galimybe atlikti užduotėles skirtingais būdais: apvedžiojant, sujungiant, priklijuojant lipdukus. Tai leidžia nuolat kartoti naujo skaičiaus vaizdą, sandarą. Dirbant su knygelėmis, lavinama rankos smulkioji motorika (spalvinant, apvedžiojant, sujungiant), rankos-akies koordinacija, kūrybiškumas (parenkant spalvas, papildant piešinius kitais objektais).


Spalvinu ir mokausi. Lietuvių kalbos užduočių sąsiuvinis ikimokyklinio amžiaus vaikams. Briedis, 2003

Mokymo priemonės tikslas – sužadinti vaiko norą eiti į mokyklą ir pasirengti jai. Užduotys padės stiprinti sensorinį rankos bei akies ryšį. Spalvinant regimieji raidžių vaizdiniai ir motoriniai rankos judesiai padeda lengviau įsiminti raides ir rasti jas mokantis skaityti, rašyti. Kartu mokomasi pažinti spalvas, taisyklingai laikyti rašiklį. Kalbai, tarčiai ir atminčiai lavinti parinktos greitakalbės, eilėraščiai. Tinka mokiniams, patiriantiems sunkumų įsimenant raidžių grafinį vaizdą.


Spalvinu ir mokausi. Lietuvių kalbos užduočių sąsiuvinis 1 klasei. Briedis, 2002

Mokiniams siūloma: atlikti užduotis ir nuspalvinti laukelius, su pasirinktais žodžiais sugalvoti sakinių. Tinka įvairaus amžiaus mokiniams, patiriantiems sunkumų įsimenant raidžių grafinį vaizdą ar painioja spausdintinių – rašytinių raidžių atitikmenis.


Spalvinu ir mokausi. Lietuvių kalbos užduočių sąsiuvinis 2 klasei. Briedis, 2002

Mokiniams siūloma: atlikti užduotis ir nuspalvinti laukelius, su pasirinktais žodžiais sugalvoti sakinių.Tinka įvairaus amžiaus mokiniams turintiems mokymosi sunkumų.


Spalvinu ir mokausi. Lietuvių kalbos užduočių sąsiuvinis 3 klasei. Briedis, 2002

Mokiniams siūloma: su pasirinktais žodžiais sugalvoti sakinių ir pasistengti jungti juos į trumpą tekstą, pamėginti rimuoti iš piešinio pasirinktus žodžius.Tinka įvairaus amžiaus mokiniams turintiems mokymosi sunkumų.


Kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinis 5 kl. I dalis. Loreta Pileckienė. Gimtasis žodis, 2004

Pratybų sąsiuvinis skirtas bendrojo lavinimo mokyklų penktų klasių mokiniams darbui per papildomas logopedo, specialiojo pedagogo ar lietuvių kalbos mokytojo vedamas pratybas. Šiame sąsiuvinyje pateiktos užduotys lavina mokinių fonetinę klausą, tobulina garsinės analizės ir sintezės procesus, tikslina kalbos gramatinę sandarą, turtina žodyną, ugdo sakytinę ir rašytinę kalbą, padeda prisiminti tai, ką išmoko per pamoką.


Skirkime balsius e, ė ir dvibalsį ie. Ivanavičienė J. ir kt. Lucilijus, 2005

Skiriama tiems, kurie patiria sunkumų skirdami balsius e, ė ir dvibalsį ie.


Mažieji gudročiai. Daiva Šonkevičienė, Lina Miežinskienė. Lucilijus, 2006

Atlikdami užduotis vaikai pratinsis skaičiuoti nuo 11 iki 20, susipažins su skaičių sandara, seka, grafine išraiška, pažins Lietuvos gamtą, mokysis skaityti, taisyklingai rašyti. Tikimės, kad spalvinimo užduotys skatins jų norą mokytis. Knygelę skiriame ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokiniams. Naudinga specialiesiems pedagogams ir logopedams, dirbantiems su vaikais, turinčiais mokymosi sutrikimų.


Kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinis I klasei. 1 dalis. Eugenija Jakimavičienė, Laima Vasiliauskienė. Lucilijus, 2000

Skiriamas bendrojo lavinimo mokyklų pirmųjų klasių mokiniams darbui per logopedines pratybas rugsėjo-gruodžio mėnesiais. Pateikiamos įvairios užduotys žodžių garsų analizei ir sintezei mokyti, žodynui plėsti ir tikslinti, rišliajai kalbai ugdyti.


Kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinis I klasei. 2 dalis. Eugenija Jakimavičienė, Laima Vasiliauskienė. Lucilijus, 2001

Skiriamas bendrojo lavinimo mokyklų pirmųjų klasių mokiniams darbui per logopedines pratybas sausio-gegužės mėnesiais. Pateikiamos užduotys mokinių sakytinei kalbai formuoti, rašymo ir skaitymo įgūdžiams tobulinti.


Kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinis II klasei. 3 dalis. Ingrida Kurmanskienė, Dalia Šukienė. Lucilijus, 2001

Skiriamas bendrojo lavinimo mokyklų antrųjų klasių mokiniams darbui per logopedines pratybas rugsėjo-gruodžio mėnesiais. Pateikiamos įvairios užduotys žodžių garsų analizei ir sintezei mokyti, žodynui plėsti ir tikslinti, rišliajai kalbai ugdyti.


Kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinis II klasei. 4 dalis. Ingrida Kurmanskienė, Dalia Šukienė. Lucilijus, 2001

Skiriamas bendrojo lavinimo mokyklų antrųjų klasių mokiniams darbui per logopedines pratybas sausio-gegužės mėnesiais. Pateikiamos užduotys mokinių sakytinei kalbai formuoti, rašymo ir skaitymo įgūdžiams tobulinti.


Kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinis. 5 dalis. Eugenija Jakimavičienė, Laima Vasiliauskienė. Lucilijus, 2000

Skiriamas bendrojo lavinimo mokyklų trečiųjų klasių mokiniams darbui per logopedines pratybas rugsėjo-gruodžio mėnesiais. Pateikiamos įvairios užduotys sakytinei kalbai lavinti, rašymo ir skaitymo įgūdžiams tobulinti.


Kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinis. 6 dalis. Eugenija Jakimavičienė, Laima Vasiliauskienė. Lucilijus, 2002

Skiriamas bendrojo lavinimo mokyklų trečiųjų klasių mokiniams darbui per logopedines pratybas sausio-gegužės mėnesiais. Pateikiamos įvairios užduotys sakytinei kalbai lavinti, rašymo ir skaitymo įgūdžiams tobulinti.


Kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinis IV klasei. 7 dalis (mokymo priemonių komplektas). Ingrida Kurmanskienė, Dalia Šukienė. Lucilijus, 2003

Skiriamas bendrojo lavinimo mokyklų ketvirtų klasių mokiniams darbui per logopedines pratybas rugsėjo-gruodžio mėnesiais. Pateikiamos įvairios užduotys sakytinei kalbai lavinti, rašymo ir skaitymo įgūdžiams tobulinti.


Kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinis IV klasei. 8 dalis (mokymo priemonių komplektas). Ingrida Kurmanskienė, Dalia Šukienė. Lucilijus, 2003

Skiriamas bendrojo lavinimo mokyklų ketvirtų klasių mokiniams darbui per logopedines pratybas sausio-gegužės (8 dalis) mėnesiais. Pateikiamos įvairios užduotys sakytinei kalbai lavinti, rašymo ir skaitymo įgūdžiams tobulinti.


Smalsučio mokyklėlė. Lina Miežinskienė, Daiva Šonkevičienė. Lucilijus, 2004

Pratybų sąsiuvinis skiriamas specialiesiems pedagogams ir logopedams, dirbantiems su vaikais, truinčiai ugdymosi sunkumų. Atlikdami užduotis, vaikai pratinsis skaičiuoti nuo 1 iki 10, susipažins su skaičių sandara, seka, grafine išraiška, pažins Lietuvos gyvūniją, mokysis skaityti, taisyklingai rašyti. Spalvinimo užduotys skatins jų norą mokytis.


Mąstyk, piešk ir spalvink. Rita Dainienė, Margarita Jurevičienė. Lucilijus, 2004

Pratybų sąsiuvinis. Pateiktos užduotys padės ugdyti mokinių pirmuosius matematikos vaizdinius ir sąvokas, supažindins su įvairiomis formomis, dydžiais, moko naudoti piešiniuose pagrindines spalvas. Piešdami ir spalvindami mokiniai lavins rankos judesius, išmoks naudotis rašymo priemonėmis.Tiks ikimokyklinio amžiaus vaikams bei sutrikusio intelekto jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokiniams.


Mano naminiai gyvulėliai. I d. Nijolė Ašmonienė . Lucilijus, 2004

Mokomoji priemonė skirta ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams. Užduotys apie naminius gyvulius pateiktos siekiant skatinti vaikų iniciatyvą, pažinimą, tobulinti kalbinius įgūdžius, lavinti vaizduotę, mąstymą. Dėl smulkių detalių nerekomenduojama mokiniams, turintiems regėjimo ar regimojo suvokimo sutrikimų.


Mano naminiai gyvulėliai. II d. Nijolė Ašmonienė. Lucilijus, 2004

Mokomoji priemonė skirta ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams. Užduotys apie naminius gyvulius pateiktos siekiant skatinti vaikų iniciatyvą, pažinimą, tobulinti kalbinius įgūdžius, lavinti vaizduotę, mąstymą. Dėl smulkių detalių nerekomenduojama mokiniams, turintiems regėjimo ar regimojo suvokimo sutrikimų.


Mano naminiai paukščiai. Nijolė Ašmonienė. Lucilijus, 2006

Knygelėje užduotys apie naminius gyvulius ir paukščius pateiktos siekiant skatinti vaikų iniciatyvą, pažinimą, norą veikti, mokyti pastebėti detales, tobulinti kalbinius įgūdžius, lavinti vaizduotę, mąstymą. Dėl smulkių detalių nerekomenduojama mokiniams, turintiems regėjimo ar regimojo suvokimo sutrikimų.


100 užduočių minkštumo ženklui mokyti. Danutė Venckutė, Liuda Bartkuvienė, Laima Tomėnienė. Lucilijus, 2009

Siekiant suformuoti taisyklingus minkštumo ženklo rašybos įgūdžius, reikalingos visų ugdymo proceso dalyvių – klasės mokytojo, logopedo, specialiojo pedagogo – pastangos. Knygelėje yra 100 užduočių, skirtų minkštumo ženklui mokyti. Šios užduotys tinka ne tik pradinių klasių, bet ir aukštesniųjų klasių mokiniams, kuriems sunkiai sekasi diferencijuoti kietuosius ir minkštuosius priebalsius. Užduotys išdėstytos atsižvelgiant į lietuvių kalbos programinius reikalavimus bei minkštumo ženklo rašybos atvejus.


Žemynų geografija. Renata Biknevičienė, Gita Vaitkienė. Lucilijus, 2007

Užduočių sąsiuvinis padės mokiniams įtvirtinti specialiosios mokyklos 7 klasės kursą „Žemynų geografija“. Jis bus naudingas ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokykloje. Užduotys gali būti atliekamos padedant mokytojui ir savarankiškai.


Parenk ir įgyvendink matematikos modelius. I , II pratybų sąsiuvinis.Tatjana Borisevičienė. Lucilijus, 2010

Metodinė priemonė sudaryta iš dviejų dalių. Pirmoji dalis skirta natūraliųjų skaičių sudėčiai ir atimčiai, antroji – natūraliųjų skaičių daugybai ir dalybai. Kiekvieną dalį sudaro 7 rūšių veikla, kai palaipsniui sunkėja kodavimo ir atpažinimo ženklai.

Dirbdami su priemonėje pateikta medžiaga, vieni mokiniai pagal pateiktus pavyzdžius parengia užduotis, jas išsprendžia, skaičiuotuvais patikrina rezultatus ir juos užkoduoja. Kiti mokiniai pagal pateiktus kodus atkuria skaičius ir suranda atsakymus kiekvienai užduočiai skirtoje lentelėje.

Naudojant priemonėje pateiktas užduotis, ne tik stiprinami specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių aritmetinių veiksmų sprendimo įgūdžiai, bet ir lavėja jų pastabumas, orientavimasis erdvėje, atmintis, regimasis suvokimas, ugdomas mokinių kūrybiškumas.


Lietuvių kalbos užduotys. I dalis. 5-6 klasėms. Jonas Ambrukaitis. Lucilijus, 2010

Lietuvių kalbos užduotys. II dalis. 5-6 klasėms. Jonas Ambrukaitis. Lucilijus, 2010

I dalis skirta fonetikai ir leksikologijai. Fonetikos skyrius dar turi ir akcentologijos pradmenų, kadangi mokantis taisyklingos bendrinės tarties svarbu laikytis ir norminio žodžių kirčiavimo reikalavimų. Visi pratimai (tiek skirti kalbos garsinei sandarai, tiek žodžiui) turi praktinę paskirtį: padėti mokiniui sąmoningai mokytis taisyklingiau, aiškiau, raiškiau kalbėti, suprasti kitų kalbą, pagal galimybes – įgyti bent minimalius gebėjimus bendrauti rašytine kalba. II dalyje sutelktas dėmesys į žodžių sandarą: kartojamos visos pagrindinės reikšminės žodžio dalys, mokomasi atrasti jas žodžiuose, suvokti jų reikšmę, taisyklingai tarti ir rašyti. Užduotys yra diferencijuotos ir tinkamos plataus diapazono gebėjimo mokiniams.


Raidinėlis. Kompiuterinė mokymo priemonė. Irena Kazymirkienė. UAB „Raidinėlis“, 2012

Pasirinkus raidę, ekrane pasirodo keli paveikslėliai, turintys savo pavadinime pasirinktą raidę. Pasirinkus paveikslėlį, iškrenta 2 langelių eilutės. Rašymo metu pasirinkus raidę, žodžio eilutėse lygiagrečiai rašomas žodis didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis. Yra galimybė pasirinkti žodžių sudėtingumo lygį. Darbą lydi muzika, kurios galima atsisakyti, jei vaikui sunku susikaupti.

Žasimingas darbo palydovas Čiauškutis reaguoja į teisingus ir klaidingus pasirinkimus.

Tinka įvairaus amžiaus mokiniams garsų analizės lavinimui. Lygiagrečiai parašomi žodžiai mažosiomis ir mažosiomis raidėmis padeda įsiminti raidžių grafinį vaizdą.


Įsiminkime raides. Laima Vasiliauskienė. Šiaurės Lietuva, 2008

Knygelės tikslas – padėti mokiniams nustatyti prasminį ryšį tarp garso ir jį atitinkančios raidės. Yra daug užduočių panašiai skambančiu garsu diferenciacijai.Leidinys skirtas logopedams, specialiesiems pedagogams, pradinių klasių mokytojams, besirūpinantiems vaikų taisyklinga tartimi, rašymu, loginio mąstymo ugdymu.


Mano didžioji ikimokyklinuko knyga. Mūsų knyga, 2008

Supažindina vaikus su pagrindinėm sąvokom: didelis- mažas, daugiau – mažiau, ir t.t. Žaisdami vaikai išmoks skaičiuoti ir atpažinti žodžiuose raides. Daugelyje užduočių lavinami rašymui reikalingi įgūdžiai. Stambus šriftas ir erdvus praktinių užduotėlių išdėstymas tiks mokiniams, kurių nepakankamai išlavėję smulkieji rankų judesiai.


Išmokime skirti o ir uo. Danė Rachmatovienė, Jūratė Saudargienė. Lucilijus, 2010

Šis užduočių sąsiuvinis skiriamas tiems mokiniams, kurie painioja akustiniu požiūriu panašius garsus o ir uo ir patiria rašymo ir skaitymo sunkumų.

Užduočių sąsiuvinio tikslai: mokyti taisyklingai tarti garsus o ir uo žodžiuose, sakiniuose, tekstuose…; lavinti girdimąjį suvokimą mokant nustatyti, kuris garsas (o ar uo) yra žodyje; formuoti žodžių garsinės analizės ir sintezės įgūdžius mokant nustatyti garsų o ir uo vietą žodyje bei garsų kiekį; turtinti ir tikslinti žodyną žodžiais, kuriuose yra garsai o ir uo; ugdyti gramatiškai taisyklingą kalbą mokant taikyti kai kurias gramatines taisykles.


Ištark taisyklingai, pasirink teisingai L,R, V, F, J, M, N. Čiauškučio pamokėlės. Jurgita Balčiūnaitė Čėsnienė, Irena Kazymirkienė. Nijanga 2011

Priemonė skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio bei jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų garsų tarimo trūkumų šalinimui bei skaitymo ir rašymo sutrikimų prevencijai.Priemonės tikslas yra priebalsių L,R, V, F, J, M, N taisyklingo tarimo įtvirtinimas, automatizavimas bei diferencijavimas.


Ant žemės, vandenyje ir ore. Presvika, 2006

Pasaulis aplink mane. Presvika, 2006

Ugdomųjų knygelių su lipdukais serija supažindina vaikus su supančiu pasauliu ir kasdieniu gyvenimu, kai kuriomis sąvokomis. Pratimai supažindina su geometrinėmis figūromis, kiekio ir dydžio sąvokomis, spalvomis, ugdo gebėjimą rasti panašumų ir skirtumų. Lipdukai paivairina žaidimus, pagyvina užduotis, o kartu lavina smulkiąją rankų motoriką, judesių koordinaciją. Skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams ar jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokiniams darbui su specialiuoju pedagogu ar logopedu. Tinka mokiniams, turintiems specifinių mokymosi sutrikimų.


Lavinamieji pratimai 4-mečiams. S.J.Gavrina, N.L.Kutiavina, I.T.Toporkova, S.V.Ščerbinina. Presvika, 2008

Lavinamųjų pratimų, skirtų ketverių metų vaikui, rinkinys, padėsiantis ugdyti mažylio dėmesį, loginį mąstymą, matematinių vaizdinių suvokimą, tiksliąją motoriką ir rankų judesių koordinaciją. Tiktų sutrikusio intelekto jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokiniams.


Lavinamieji pratimai 5-mečiams. S.J.Gavrina, N.L.Kutiavina, I.T.Toporkova, S.V.Ščerbinina. Presvika, 2008

Lavinamųjų pratimų, skirtų penkerių metų vaikui, rinkinys, padėsiantis ugdyti mažylio dėmesį, loginį mąstymą, matematinių vaizdinių suvokimą, tiksliąją motoriką ir rankų judesių koordinaciją.Tiktų sutrikusio intelekto jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokiniams.


Lavinamieji pratimai 6-mečiams. S.J.Gavrina, N.L.Kutiavina, I.T.Toporkova, S.V.Ščerbinina. Presvika, 2008

Lavinamųjų pratimų, skirtų šešerių metų vaikui, rinkinys, padėsiantis ugdyti mažylio dėmesį, loginį mąstymą, matematinių vaizdinių suvokimą, tiksliąją motoriką ir rankų judesių koordinaciją ir sėkmingai pasirengti mokyklai. Tiktų sutrikusio intelekto jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokiniams.


Rankos judesių lavinimo užduotys 4-5 metų vaikams. Presvika, 2008

Ikimokyklinio amžiaus vaikams skirtas užduočių sąsiuvinis, padėsiantis ugdyti tiksliąją motoriką, stiprinti smulkiuosius rankų raumenis, koordinuoti akių ir rankų veiklą bei lavinti dėmesį.


Dėmesio, atminties ir loginio mąstymo lavinimo užduotys 4-5 metų vaikams. S.J.Gavrina, N.L.Kutiavina, I.T.Toporkova, S.V.Ščerbinina. Presvika, 2008

Lavinamųjų pratimų rinkinys 4-5 metų vaikams, padėsiantis ugdyti regimąją ir girdimąjį suvokimą, loginį mąstymą, dėmesį, atmintį, vaizduotę, taip pat tiksliąją motoriką ir rankų judesių koordinaciją. Tinka jaunesniojo mokyklinio amžiaus ir vyresniems silpnesnių gebėjimų mokiniams.


Dėmesio, atminties ir loginio mąstymo lavinimo užduotys 5-6 metų vaikams. S.J.Gavrina, N.L.Kutiavina, I.T.Toporkova, S.V.Ščerbinina. Presvika, 2008

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams skirtas lavinamųjų užduočių sąsiuvinis, padės ugdyti dėmesį, atmintį ir loginį mąstymą.Tinka jaunesniojo mokyklinio amžiaus ir vyresniems silpnesnių gebėjimų mokiniams


Serija ,,Protingas mažylis“ Kas nedera? 4-5 metų vaikams. Presvika, 2009

Šios užduotėlės lavins vaiko dėmesį, atidumą, ugdys gebėjimą lyginti daiktus, rasti jų panašumus ir skirtumus.Tinka jaunesniojo mokyklinio amžiaus ir vyresniems silpnesnių gebėjimų ar intelekto sutrikimą turintiems mokiniams.


Serija ,,Protingas mažylis“ Rūšiuojame. 4-5 metų vaikams. Presvika, 2009

Šios užduotėlės padės vaikui pažinti savo aplinką, ugdys kalbą ir gausins žodyną, lavins gebėjimą reikšti savo mintis.Tinka jaunesniojo mokyklinio amžiaus ir vyresniems silpnesnių gebėjimų ar intelekto sutrikimą turintiems mokiniams.


Serija ,,Protingas mažylis“ Nustatome nuoseklumą. 4-5 metų vaikams. Presvika, 2009

Šios knygelės užduotėlės padės ugdyti vaiko gebėjimus nustatyti įvykių eiliškumą, lyginti daiktus, daryti išvadas.Tinka jaunesniojo mokyklinio amžiaus ir vyresniems silpnesnių gebėjimų ar intelekto sutrikimą turintiems mokiniams


Serija ,,Protingas mažylis“ Lyginame. 5-6 metų vaikams. Presvika, 2009

Šios užduotys padės ugdyti vaiko dėmesį, loginį mąstymą, lavins gebėjimą lyginti daiktus, nustatyti trūkstamas detales.Tinka jaunesniojo mokyklinio amžiaus ir vyersniems silpnesnių gebėjimų ar intelekto sutrikimą turintiems mokiniams.


Serija ,,Protingas mažylis“ Ugdome loginį mąstymą. 5-6 metų vaikams. Presvika, 2009

Šios užduotėlės padės ugdyti vaiko gebėjimą protauti, lyginti, svarstyti ir analizuoti.Tinka jaunesniojo mokyklinio amžiaus ir vyersniems silpnesnių gebėjimų ar intelekto sutrikimą turintiems mokiniams.


Serija ,,Protingas mažylis“ Ugdome rišliąją kalbą. 5-6 metų vaikams. Presvika, 2009

Šios užduotėlės padės ugdyti vaiko rišliąją kalbą, skatins sklandžiai reikšti mintis.Tinka logopedo darbui su įvairaus amžiaus mokiniams, ugdant rišliąją kalbą.


Serija ,,Protingas mažylis“ Sisteminame. 5-6 metų vaikams. Presvika, 2009

Šios užduotėlės padės ugdyti vaiko loginį mąstymą, gebėjimą sisteminti, lyginti ir daryti išvadas.Tinka jaunesniojo mokyklinio amžiaus ir vyersniems silpnesnių gebėjimų ar intelekto sutrikimą turintiems mokiniams


Serija ,,Protingas mažylis“ Ugdome loginį mąstymą 6-7 metų vaikams. Presvika, 2009

Šios užduotėlės padės ugdyti vaiko loginį mąstymą, lavins gebėjimą samprotauti ir daryti išvadas.Tinka jaunesniojo mokyklinio amžiaus ir vyersniems silpnesnių gebėjimų ar intelekto sutrikimą turintiems mokiniams.


Serija ,,Protingas mažylis“. Lyginame. 3-4 metų vaikams. Presvika, 2009

Šios užduotėlės padės ugdyti mažylio gebėjimus lyginti daiktų savybes, pastebėti panašumus ir skirtumus


Vaikų darželyje smagu žaisti. Linksmoji darželinuko knyga. Ieškok. Mąstyk. Rikiuok. Įmink. Presvika, 2009

Skirta vaikams nuo ketverių metų. Ji padės vaikui išmokti rūpestingai atlikti užduotis, susikaupti ir rasti tinkamus sprendimus. Paprasti ir žaismingai apipavidalinti pratimai skatins logiškai mąstyti, lyginti, abstrahuoti, ugdys kūrybiškumą ir vaizduotę.


Vaikų darželyje smagu žaisti. Spalvingoji darželinuko knyga. Formos. Spalvos. Aibės. Skaičiai. Presvika, 2009

Skirta vaikams nuo ketverių metų. Ji padės vaikui išmokti rūpestingai atlikti užduotis, susikaupti ir rasti tinkamus sprendimus. Paprasti ir žaismingai apipavidalinti pratimai skatins logiškai mąstyti, lyginti, abstrahuoti, ugdys kūrybiškumą ir vaizduotę


2-metis pažįsta pasaulį. Žaidžiu. Lyginu. Spalvinu. Klijuoju. Presvika, 2009

Knygelė padės jauniausiems skaitytojams geriau pažinti juos supančią aplinką. Užduotėlės parengtos atsižvelgiant į nurodyto amžiaus vaikų gebėjimus ir pomėgius. Atlikdami jas mažyliai ugdysis vaizduotę ir pastabumą, klijuodami lipdukus lavins tiksliąją motoriką. Tiktų ir vyresniems sutrikusio intelekto vaikams.


3- metis pažįsta pasaulį. Žaidžiu. Lyginu. Spalvinu. Klijuoju. Presvika, 2009

Knygelė padės jauniausiems skaitytojams geriau pažinti juos supančią aplinką. Užduotėlės parengtos atsižvelgiant į nurodyto amžiaus vaikų gebėjimus ir pomėgius. Atlikdami jas mažyliai ugdysis vaizduotę ir pastabumą, klijuodami lipdukus lavins tiksliąją motoriką.Tiktų ir vyresniems sutrikusio intelekto vaikams.


4- metis pažįsta pasaulį. Žaidžiu. Lyginu. Spalvinu. Klijuoju. Presvika, 2009

Knygelė padės jauniausiems skaitytojams geriau pažinti juos supančią aplinką. Užduotėlės parengtos atsižvelgiant į nurodyto amžiaus vaikų gebėjimus ir pomėgius. Atlikdami jas mažyliai ugdysis vaizduotę ir pastabumą, klijuodami lipdukus lavins tiksliąją motoriką.Tiktų ir vyresniems sutrikusio intelekto vaikams.


Logogo 1. Sandra Kriūnė, Irena Norkūnaitė. Logiškai mąstau, bandau, žaidžiu, skaičiuoju. Presvika. 2012

Pratybos skirtos vaikams nuo 4 metų. Lavina loginį mąstymą, pastabumą, smulkiąją rankos motoriką, padės lavinti kalbą, plėsti žodyną. Knygelėje yra žaidimas su kauliuku.


Augu sveikas. Galvok, skaičiuok, rašyk, spalvink. Zita Ivaškienė, Regina Židonienė. Presvika, 2011

Įvairios knygelės temos leis geriau pažinti supantį pasaulį, o patrauklios užduotėlės lavins pastabumą, dėmesį, atmintį mąstymą ir padės įgyti įgūdžių, kurių reikės mokantis skaityti, rašyti ir skaičiuoti. Užduotėlės pateiktos taip, kad atliekant jas, galima plėtoti pokalbį.Todėl ši knygelė labai pravers ugdant vaiko rišliąją kalbą.Tinkama ikimokyklinio, priešmokyklinio ar žemesnių gebėjimų vyresniems mokiniams.


Ūkyje. Galvok, skaičiuok, rašyk, spalvink. Zita Ivaškienė, Regina Židonienė. Presvika, 2011

Įvairios knygelės temos leis geriau pažinti supantį pasaulį, o patrauklios užduotėlės lavins pastabumą, dėmesį, atmintį mąstymą ir padės įgyti įgūdžių, kurių reikės mokantis skaityti, rašyti ir skaičiuoti. Užduotėlės pateiktos taip, kad atliekant jas, galima plėtoti pokalbį.Todėl ši knygelė labai pravers ugdant vaiko rišliąją kalbą.Tinkama ikimokyklinio, priešmokyklinio ar žemesnių gebėjimų vyresniems mokiniams.


Miške. Galvok, skaičiuok, rašyk, spalvink. Zita Ivaškienė, Regina Židonienė. Presvika, 2006

Įvairios knygelės temos leis geriau pažinti supantį pasaulį, o patrauklios užduotėlės lavins pastabumą, dėmesį, atmintį mąstymą ir padės įgyti įgūdžių, kurių reikės mokantis skaityti, rašyti ir skaičiuoti. Užduotėlės pateiktos taip, kad atliekant jas, galima plėtoti pokalbį.Todėl ši knygelė labai pravers ugdant vaiko rišliąją kalbą.Tinkama ikimokyklinio, priešmokyklinio ar žemesnių gebėjimų vyresniems mokiniams.


Garažas. Galvok, skaičiuok, rašyk, spalvink. Zita Ivaškienė, Regina Židonienė. Presvika, 2006

Įvairios knygelės temos leis geriau pažinti supantį pasaulį, o patrauklios užduotėlės lavins pastabumą, dėmesį, atmintį mąstymą ir padės įgyti įgūdžių, kurių reikės mokantis skaityti, rašyti ir skaičiuoti. Užduotėlės pateiktos taip, kad atliekant jas, galima plėtoti pokalbį.Todėl ši knygelė labai pravers ugdant vaiko rišliąją kalbą.Tinkama ikimokyklinio, priešmokyklinio ar žemesnių gebėjimų vyresniems mokiniams.


Klausyk. Tark. Galvok. Spalvink. Tark mus aiškiai. R L. Zita Ivaškienė, Regina Siira. Presvika, 2009

Skirta vaikams, patiriantiems garsų tarimo sunkumų. Užduotys pateikiamos taip, kad vaikai kuo dažniau tartų mokomą garsą, nes gebėjimas išgirsti garsą, taisyklingai jį ištarti bei erdvinio suvokimo, smulkiosios motorikos lavinimas yra sėkmingo skaitymo ir rašymo mokymosi prielaida. Patrauklumo ugdymo(si) procesui suteiks lipdukai, kuriuos vaikai turės iškirpti ir tinkamose vietose priklijuoti.


Klausyk. Tark. Galvok. Spalvink. Tark mus aiškiai. S Š. Zita Ivaškienė, Regina Siira. Presvika, 2009

Skirta vaikams, patiriantiems garsų tarimo sunkumų. Užduotys pateikiamos taip, kad vaikai kuo dažniau tartų mokomą garsą, nes gebėjimas išgirsti garsą, taisyklingai jį ištarti bei erdvinio suvokimo, smulkiosios motorikos lavinimas yra sėkmingo skaitymo ir rašymo mokymosi prielaida. Patrauklumo ugdymo(si) procesui suteiks lipdukai, kuriuos vaikai turės iškirpti ir tinkamose vietose priklijuoti.


 

Kalbame taisyklingai. Presvika, 2009. Knygelių serija padės ugdyti vaiko kalbinę klausą, mąstymą, skaitymo įgūdžius. Užduotys žadins smalsumą ir norą taisyklingai skaityti ir rašyti.

ŽODŽIAI, RAIDĖS IR GARSAI. 6–7 metų vaikams

Atliekant užduotėles reikės nustatyti garso vietą žodyje, atskirti panašius garsus, įrašyti tinkamas raides. Tinka logopedui darbui su kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčiais mokiniais.


SKIEMENUOJAME. 6–7 metų vaikams.Presvika, 2009

Užduotėlės supažindins su žodžių skaidymu skiemenimis, padės išmokti nustatyti skiemenų skaičių, netgi surasti kirčiuotą skiemenį. Tinka logopedui darbui su kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčiais mokiniais.


SKAITOME ŽODŽIUS. 6–7 metų vaikams. Presvika, 2009

Užduotėlės padės ugdyti vaiko pradinius įgūdžius skaityti ir suvokti žodžių reikšmę. lavins įgūdžius jungti garsus ir skiemenis. Tinka logopedui darbui su kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčiais mokiniais.


SKAITOME SAKINIUS. 6–7 metų vaikams. Presvika, 2009

Užduotėlės padės toliau tobulinti vaiko skaitymo įgūdžius, skatins gerai suprasti nesudėtingų sakinių reikšmę.

Atliekant užduotėles teks parinkti sakiniams tinkamus paveikslėlius, sudaryti iš pateiktų žodžių sakinius, baigti juos rašyti.Tinka logopedui darbui su kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčiais mokiniais.


ŽODŽIŲ ŽAIDIMAI. 6–7 metų vaikams. Presvika, 2009

Užduotėlės padės ugdyti vaiko fonetinę klausą, mąstymą, skitymo įgūdžius, žadins smalsumą ir norą mokytis taisyklingai rašyti. Tinka logopedui darbui su kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčiais mokiniais.


PARENKAME PRIELINKSNIUS. 6–7 metų. Presvika, 2009

Užduotėlės padės įsidėmėti ir taisyklingai vartoti prielinksnius: reikės įsižiūrėti į paveikslėlį, perskaityt sakinius ir įrašyti tinkamą prielinksnį.Tinka logopedui darbui su kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčiais mokiniais.


BALSIAI IR PRIEBALSIAI. 6–7 metų. Presvika, 2009

Užduotėlės supažindins su garsais ir juos žyminčiomis raidėmis.Tinka logopedui darbui su kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčiais mokiniais.


Mažasis Matematikas. Presvika,2009. Knygelių serijos užduotys padės vaikams pažinti skaitmenis, juos sieti su daiktų skaičiumi, atlikti matematikos veiksmus., lavins matematinius įgūdžius.

SKAITMENYS 5-6 metų vaikams

Atlikdamas užduoteles vaikas pažins skiemenis, įgus sieti juos su tam tikru daiktų skaičiumi.


SKAIČIUOJAME 6-7 metų vaikams. Presvika, 2009

Atlikdamas užduotėles vaikas pažins kiekinius ir kelintinius skaičius, sieti skaitmenį su tam tikru daiktų skaičiumi.


LYGINAME SKAIČIUS 6-7 metų vaikams. Presvika, 2009

Užduotėlės mokys lyginti daiktų grupes, vartoti sąvokas „daugiau“, „mažiau“, „lygiai“.


SUDEDAME 6-7 metų vaikams. Presvika, 2009

Užduotėlės mokys sudėti, pažinti aritmetinius veiksmus.


ATIMAME 6-7 metų vaikams. Presvika, 2009

Užduotėlės mokys atmti, pažinti aritmetinius veiksmus.


SKAIČIŲ SANDARA 6-7 metų vaikams. Presvika, 2009

Užduotėlės supažindins su skaičių sandara, mokys savarankiškai surinti reikiamą skaičių objektų.


SPRENDŽIAME UŽDAVINIUS 6-7 metų vaikams. Presvika, 2009

Iliustruoti uždaviniai padės vaikui suvokti žodinius uždavinius ir mokytis savarankiškai spręsti.


DAUGINAME IR DALIJAME 7-8 metų vaikams. Presvika, 2009

Iliustruotos užduotėlės padės suprasti vaikams daugybos ir dalybos veiksmus.


Įdomusis 3-mečio elementorius. Presvika,2009

Serija lavinamųjų knygelių, padedančių ugdyti pastabumą, mąstymą ir atmintį, smulkiąją rankų motoriką.

Dalis užduočių papildytos lipdukais.


Įdomusis 4-mečio elementorius. Presvika,2009


Įdomusis 5-mečio elementorius. Presvika,2009


Įdomusis 6-mečio elementorius. Presvika,2009


Mažylio akademija. Presvika, 2010.

Knygelių serija padės žaidimo forma ugdyti ir tobulinti įvairius gebėjimus: rankos judesius, gebėjimą skirti spalvas ir formas, vaizduotę ir gebėjimą susikaupti, mąstymą, kalbinius įgūdžius, erdvinį suvokimą.

Lavinamosios 2-mečio užduotys


Lavinamosios 3-mečio užduotys. Presvika, 2010.


Lavinamosios 4-mečio užduotys. Presvika, 2010.


Lavinamosios 5-mečio užduotys. Presvika, 2010.


Žingsneliai. 4 metų vaikams. Edita Setkauskienė, Lina Benekoraitienė, Rita Bartuškienė. Šviesa, 2014

Pratybų knygelė, kurioje esančios užduotys lavins smulkiąją rankų pirštų motoriką, regimąjį suvokimą, skaičiavimo įgūdžius. Vaikai ras paveikslėlius, kurie padės suvokti ,įvardinti ir pavaizduoti savo jausmus Pratybos skirtos jaunesnio ikimokyklinio amžiaus vaikams ugdytis darželyje ir namie.


Žingsneliai. 5 metų vaikams. Edita Setkauskienė, Lina Benekoraitienė, Rita Bartuškienė. Šviesa, 2014

Pratybų knygelė, kurioje esančios užduotys lavins smulkiąją rankų pirštų motoriką, regimąjį suvokimą, skaičiavimo įgūdžius. Vaikai ras paveikslėlius, kurie padės suvokti ,įvardinti ir pavaizduoti savo jausmus. Pratybos skirtos jaunesnio ikimokyklinio amžiaus vaikams ugdytis darželyje ir namie.


Matematika. Ona Štitilienė, Margarita Jurevičienė. Šviesa, 2014

Knygelės užduotys skatina vaiką domėtis aplinka, aktyviai stebėti gamtą įvairiais metų laikais, moko pastebėti ir pritaikyti matematiką gyvenime. Atlikdamas pamažu sunkėjančias užduotis, vaikas susipažįsta su dydžio, erdvės, laiko formos, kiekio sąvokomis, suvokia skaičių sandarą, lygina, grupuoja daiktus, susipažįsta su pagrindinėm geometrinėm figūrom, pradeda orientuotis popieriaus lape, mokosi valdyti rašiklį. Taip žaisdamas pasirengia mokytis matematikos.


Rankos lavinimo pratybos 1-2 d. L. Barzdonytė-Morkevičienė. Šviesa, 2007

Mokomoji priemonė, skirta priešmokyklinukams.

Pratybos paremtos nuoseklia metodika, padedančia vaikui pasirengti rašyti.

Užduotys padės lavintis regimąjį suvokimą, lavinti rankos raumenis, rankos judesių tikslumą, akies ir rankos koordinaciją.

Pateikiama metodinių patarimų ir paaiškinimų, kaip kuo geriau paruošti vaiką rašymui.


Mokomės kalbėti. 1-asis pratybų sąsiuvinis. Zofija Norvaišienė. Šviesa, 2007

Pratybų sąsiuvinis yra sudedamoji mokomojo komplekto neprigirdintiesiems dalis. Juose vaikai atlieka užduotis, padedančias įtvirtinti vadovėlio „Mokomės kalbėti“, 1-oji knyga, medžiagą.


Mokomės kalbėti. 2-asis pratybų sąsiuvinis. Loreta Barzdonytė-Morkevičienė, Zofija Norvaišienė. Šviesa, 2007

Pratybų sąsiuvinis yra sudedamoji mokomojo komplekto neprigirdintiesiems dalis. Juose vaikai atlieka užduotis, padedančias įtvirtinti vadovėlio „Mokomės kalbėti“, 2-oji knyga, medžiagą


Žaisdami mokomės. Rašybos įgūdžių ugdymo ir žinių kartojimo užduotys. R.Samuolienė.V klasei. Šviesa, 2006

Moksleiviai, dažnai pasiklystantys lietuvių kalbos taisyklių suvokimo ir pritaikymo labirintuose, su malonumu mokosi žaisdami, piešdami, kurdami skaičiuotes ar eilėraštukus. Taip lengviau įsiminti svarbiausias taisykles, suprasti kalbos ir sakinio dalių esmę, pastebėti jų skirtybes, įsidėmėti kai kurių rečiau vartojamų žodžių rašybą, reikšmes.

Šios knygos užduotys padės mokiniams pasikartoti kalbos, sakinio ir žodžio dalis, įtvirtinti sunkesnių žodžių rašybą.


Mano raidinėlis. 5-6 metų vaikams. Margarita Jurevičienė. Šviesa, 2014.

Užduotys skatina vaiką tyrinėti, atrasti, pažinti grafinius ženklus, susipažinti su raidėmis, nustatyti pirmą žodžio garsą, skaitant jungti raides į skiemenis, pasakoti apie knygelės paveikslėlius, sukaupti ir išlaikyti dėmesį.


Smalsiukas. Užduotys ir kūrybiniai projektai 3 metų vaikams. Giovanna Paesani. Šviesa, 2008


Smalsiukas. Užduotys ir kūrybiniai projektai 4 metų vaikams. Giovanna Paesani. Šviesa, 2008


Smalsiukas. Užduotys ir kūrybiniai projektai 5 metų vaikams. Giovanna Paesani. Šviesa, 2008

Vaikas, atlikdamas užduotis ir įgyvendindamas kūrybinius projektus, stebi ir tyrinėja aplinką, domisi savimi ir kitais žmonėmis, jų veikla, savo sveikata ir saugumu, ugdosi mąstymą, lavinasi pastabumą, klausymo įgūdžius, plečia savo žodyną, ugdosi rišliąją kalbą, lavinasi akies ir rankos koordinaciją, išmėgina ir derina įvairias dailės priemones ir vaizdavimo technikas, ugdosi kūrybiškumą ir vaizduotę, išreiškia save. Kiekvieną galima įsigyti atskirai.


Kalbos ugdymas. Loreta Barzdonytė-Morkevičienė. Šviesa, 2009

Knyga padeda vaikui pažinti lietuvių kalbą ir ugdytis kalbėjimo įgūdžius: skatinama laikytis kalbos etiketo, lavinama kalbinė klausa, plečiamas žodynas, tobulinami gramatiniai gebėjimai, ugdoma rišlioji kalba. Žaidimu paremtos užduotys skatina vaiko domėjimąsi kalba, padeda suvokti kalbos prasmę, lavina kalbos jausmą, plečia sakytinio kalbėjimo patirtį, žadina kalbinį kūrybiškumą, ugdo kalbos vartojimo gebėjimus.


Sveikas, rudenie! (serija „Laisvalaikio žaidimai“). Loreta Barzdonytė-Morkevičienė. Šviesa, 2008


Sveika, vasara! (serija „Laisvalaikio žaidimai“). Loreta Barzdonytė-Morkevičienė. Šviesa, 2008


Sveika, žiema! (serija „Laisvalaikio žaidimai“). Loreta Barzdonytė-Morkevičienė. Šviesa, 2008Sveikas, pavasari! (serija „Laisvalaikio žaidimai“). Loreta Barzdonytė-Morkevičienė. Šviesa, 2008

Knygelės (kiekvieną galima įsigyti atskirai) skatina vaikus domėtis metų laikų požymiais, gamtos reiškiniais, gyvūnų ir augalų gyvenimu, vaikų ir suaugusiųjų veikla įvairiais metų laikais.

Leidiniuose pateikiama kryžiažodžių, raidžių ir žodžių žaidimų bei kitų įdomių užduočių, susijusių su metų laikais. Žaisdami vaikai mėgina skaityti arba skaito žodžius, rašinėja, nagrinėja žodžių sandarą, skaičiuoja, lavina savo pastabumą, dėmesį, rankos judesius, plečia žodyną.


Skaitiniai 5 klasei, I knyga. Milda Pošiūtė – Žebelienė. Žuvėdra , 2007Literatūros mokymo priemonė vaikams, turintiems klausos sutrikimą.


Skaitiniai 5 klasei, II knyga. Milda Pošiūtė – Žebelienė. Žuvėdra , 2007

Literatūros mokymo priemonė vaikams, turintiems klausos sutrikimą


Labas, raide. Mokausi skaityti 1 knyga 3-6 metų vaikams. Asta Kisielienė. Tyto alba, 2015

Tai skaitymo pradžiamokslis pradedantiems mokytis skaityti vaikams. Atlikdami užduotis vaikai susipažins su raidėmis, suvoks, kad raidė – tai tam tikras garsą žymintis ženklas, kad jungdami raides galime perskaityti žodį, sakinį. Šalia užduočių pateikiami sutartiniai ženklai, kad nemokantys skaityti mažieji galėtų dirbti savarankiškai. Knyga bus naudinga ir logopedams bei specialiesiems pedagogams, dirbantiems su vaikais, turinčiais skaitymo ir rašymo sunkumų.


 

Labas, raide. Mokausi skaityti 2 knyga 4-7metų vaikams. Asta Kisielienė. Rima Virketienė.Tyto alba, 2011

Antroje knygoje vaikai susipažins su dar neišmoktomis pirmoje knygoje raidėmis, dvibalsiais, skautys sudėtingesnius žodžius, sakinius, trumpus tekstus.

Sutartiniai ženklai padės vaikui užduotis atlikti kuo savarankiškiau.


„Labas, raide“. Mokausi skaityti 3 knyga 6-8 metų vaikams. Asta Kisielienė, Rima Virketienė. Tyto alba, 2017.

Trečioje knygoje vaikai ras jau sudėtingesnių , ilgesnių tekstų, naujo tipo užduočių : prielinksnių vartojimui tikslinti, daiktavardžio kaitymo pratyboms, susipažins su retai lietuvių kalboje vartojamais ir todėl vaikų sunkiai įsimenamais dviraidžiais ch, dz, dž, o taip pat su raide h. Autorės daug dėmesio skiria žodyno plėtimui. Rečiau naudojami žodžiai yra lydimi paveikslėlių, sakinių, rišlaus teksto. Labai išradingai pateiktos užduotys garsų minkštumui skirti. Jos tikrai bus naudingos, nes taip pat yra lydimos iliustracijų. Užduotys ir tekstai yra dažnai lydimi tokių užduočių, kur reikia įrašyti raides, iškarpyti ir klijuoti paveikslėlius, piešti ar baigti piešti piešinukus, nuspalvinti pateiktą piešinuką. Sutartiniai ženklai padės vaikui užduotis atlikti kuo savarankiškiau.