Kalbinių gebėjimų vertinimo instrumentai

5–7 metų vaiko kalbos raidos vertinimo metodika „Urtės ir Motiejaus diena“, 2014.

5–7 metų vaiko kalbos raidos vertinimo metodika „Urtės ir Motiejaus diena“ skirta logopedams, vertinantiems vaiko kalbinius gebėjimus. Nustačius, kad vaiko kalbos raidos lygis neatitinka amžiaus normos vienoje, keliose ar visose  vertinamose kalbos raidos srityse, pagal vaiko daromų klaidų pobūdį, remiantis rezultatų kokybine analize,  metodika padės nustatyti galimą vaiko  kalbėjimo ir kalbos sutrikimą. 5–7 metų vaiko kalbos raidos vertinimo metodiką „Urtės ir Motiejaus diena“ sudaro  vadovas, skatinamoji medžiaga (paveikslėliai), vaiko kalbos raidos vertinimo metodikos protokolo forma. Metodikos vadove detaliai atskleista užduočių rezultatų analizė pagal septynias kalbos raidos sritis.

5 -7 metų vaiko kalbos raidos vertinimo metodikos  „Urtės ir Motiejaus diena“ – pirmasis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos  raidos vertinimo standartizuotas instrumentas. Ši   vaiko  kalbos raidos vertinimo metodika padės logopedams  išanalizuoti vaiko kalbinių gebėjimų stipriąsias ir silpnąsias puses, apskaičiuoti, interpretuoti ir  pateikti apibendrintus tyrimo rezultatus.

5 -7 metų vaiko kalbos raidos vertinimo metodikos  „Urtės ir Motiejaus diena“ autorinės teisės priklauso Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui.    5 -7 metų vaiko kalbos raidos vertinimo metodiką  „Urtės ir Motiejaus diena“ gali naudoti tik tie specialistai, kurie yra apmokyti dirbti šia metodika ir turintys tai pagrindžiantį dokumentą.


 

OGOPEDO KNYGA

Vaikų ir mokinių kalbos vertinimo pedagoginėje psichologinėje ar švietimo pagalbos tarnyboje protokolai ir kalbinė medžiaga, 2008 .

Leidinys ,,Logopedo knyga“ yra skirtas logopedams, dirbantiems pedagoginėje psichologinėje ar švietimo pagalbos tarnyboje. Lietuvoje buvo stebimas ryškus šių tarnybų logopedų poreikis turėti vieningą vaiko kalbos įvertinimo protokolą su kalbine medžiaga, kuri skirtųsi nuo tos, kurią naudoja mokyklų logopedai. Tuo siekiama išvengti užduočių pasikartojimo, atliekant logopedinį įvertinimą mokykloje ir tarnyboje. Knyga ypatingai naudinga logopedams, neseniai pradėjusiems dirbti tarnyboje ir nespėjusiems sukaupti pakankamos patirties.

„Logopedo knyga“ – tai metodinė priemonė, sudaryta iš dviejų dalių: kalbos vertinimo protokolų ir kalbinės medžiagos (konkrečių užduočių, skirtų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų kalbos vertinimui (paveikslėlių, tekstų, diktantų ir kt.)). Ši priemonė padės giliai, sistemingai ir nuosekliai įvertinti vaiko kalbą, ne tik nustatyti stipriąsias vaiko kalbos raidos puses, bet ir išsiaiškinti konkrečius kalbos bei kalbėjimo sutrikimus.  Ši kalbos vertinimo priemonė be rašytinio Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro sutikimo negali būti dauginama elektroninėmis ar mechaninėmis priemonėmis.


 

Kalbos tyrimas“, 2000.

Šiame leidinyje pateikiama kalbos tyrimo schema, rekomenduojama logopediniam 5-10 metų vaikų, kuriems prognozuojamas kalbos neišsivystymas, tyrimui. Prieduose pateikiami atkuriamajam perskaityto teksto atpasakojimui skirti tekstai, diferencijuoti pagal vaikų amžių. Kokybinė ir iš dalies kiekybinė vaikų atsakymų pagal pateiktas kalbos tyrimo užduotis analizė padės logopedui nustatyti kalbos neišsivystymo lygį ir numatyti korekcijos kryptis.