PPT informacinė sistema

KOMPIUTERINĖ PROGRAMA „PEDAGOGINIŲ PSICHOLOGINIŲ TARNYBŲ VEIKLOS DOKUMENTŲ STANDARTINĖ ELEKTRONINĖ FORMA“

 

PROGRAMOS APIBŪDINIMAS

Programa yra skirta pedagoginių psichologinių tarnybų vertinimo, konsultavimo, švietimo, prevencijos vieningam duomenų įvedimui, dokumentų formų parengimui ir atspausdinimui.  Vartotojui  nesudėtinga naudotis programa dėl jos funkcionalumo. Rengiant vertinimo dokumentus rankiniu būdu patiriamos didelės laiko sąnaudos. Kompiuterinės programos dokumentų parengimas  žymiai sumažina laiko sąnaudas bei  eliminuoja žmoniškąjį faktorių  skaičiuojant vertinimo rezultatus – rengiant SUP protokolą, skaičiuojant WISC-III, SDQ, CPM  rezultatus. Programa sudaro galimybę  reikalingus dokumentus bei ataskaitas atsispausdinti vienu kartu bei norima forma (sąrašo, lentelės, grafiko pavidalu), tuo padidindama vartotojų  darbo našumą.

Naudojantis šia programa galima:

 •   sudaryti vertintų vaikų (mokinių) abėcėlinį sąrašą
 •   sudaryti tiriamųjų žurnalą
 •   sekti kartotinių vertinimų skyrimo datą
 •   gauti reikiamą informaciją iš duomenų archyvo

Galima parengti:

 •   pagrindinius dokumentus
 •   duomenų lenteles
 •   ataskaitas skirtingomis formomis:
  • sąrašai
  • lentelės
  • grafikai

Galima spausdinti:

 • pažymas
 •   5,6 formas
 •   SUP apskaičiavimo protokolą
 •   rekomendacijas
 •   brandos išvadą – rekomendaciją
 •   tuščias formas (blankus, parengtas lenteles ir pan.)

ataskaitas

 •   pagal įvairius kriterijus
 •   pagal norimą laikotarpį

Privalumas prieš rankinį darbą:

 •   duomenų maksimalus įvedimas pagal pateiktus sąrašus
 •   nesudėtingas duomenų įvedimas
 •   nereikalingas pasikartojančių duomenų įvedimas
 •   rezultatų skaičiavimus 100 % atlieka programa

Ataskaitų grupės:

 •   vertinimo ataskaitos
 •   konsultavimo ataskaitos

o psichologinio konsultavimo
o pedagoginio psichologinio konsultavimo

 •   pedagoginio psichologinio švietimo ataskaitos
 •   prevencinės veiklos ataskaitos.

Visos ataskaitos (vertinimo, konsultavimo, švietimo, prevencijos) pateikiamos už:

 •   mokslo metus
 •   kalendorinius metus
 •   pageidaujamą laikotarpį.

Vertinimo ataskaitose skaičiuojamas vertinimų skaičius:

 •   vaikų (mokinių) kompleksinių įvertinimų skaičius
 •   vaikų mokyklinio brandumo įvertinimų skaičius
 •   ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos ir kitų komunikacijos įvertinimų skaičius
 •   bendras įvertinimų skaičius.

Vertinimo ataskaitos rengiamos atsižvelgiant į vertintų vaikų (mokinių) pasiskirstymą pagal:

 •   ugdymo įstaigas
 •   ugdymo vietą
 •   klases
 •   lytį
 •   vertinimą (pirminis, kartotinis)

Ataskaitose fiksuojama (nurodant skaičių):

 •   specialistų pagalba
 •   programos skyrimas
 •   specialieji ugdymo(si)  poreikiai
 •   logopedo išvados
 •   neurologo išvados
 •   intelektinių gebėjimų lygis
 •   brandos išvados.