Olweus patyčių prevencijos programa

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, įgyvendindamas Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008 – 2010 metų programos 7.3 priemonę, vykdė Olweus patyčių ir smurto prevencijos programos  (toliau – Olweus programa) pilotinį diegimo Lietuvos mokyklose projektą. Olweus programa vykdoma bendrojo lavinimo mokyklose, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Šios programos tikslas – mokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

Nuo 2011 metų Olweus programą Lietuvoje koordinuoja ir įgyvendina Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

2012 – 2015 m. Olweus patyčių prevencijos programa buvo finansuojama Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, įgyvendinant valstybės planavimo projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005). 2017 – 2020 m. Olweus patyčių prevencijos programos diegimas finansuojamas ES projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ lėšomis.

Olweus programos administratorė
Ana Buzarevič, tel. (8 5) 242 63 96; 8 603 34227, el. paštas ana.buzarevic@sppc.lt

Koordinavimo grupės vadovė
Renata Mazūrienė, tel. (8 5) 230 53 77, 8 603 35377, el. paštas renata.mazuriene@sppc.lt

Koordinavimo grupės nariai:
Sigita Kemerienė, tel. (8 5) 242 8979, 8 603 35350, el. paštas sigita.kemeriene@sppc.lt

Ilona Klanienė, koordinavimo grupės atstovė Klaipėdos apskrityje, tel. 8 646 18430, el. paštas olweus.programa@sppc.lt

Inga Vareikienė, koordinavimo grupės atstovė Kauno apskrityje, tel. 8 646 18459, el. paštas olweus.programa@sppc.lt

Olweus programos vyr. instruktoriai:

Regina Saveljeva, tel. 8 646 18477

Nina Vilkevičienė, tel. 8 646 18461