Aktualijos

2017-08-16

Mokyklos, pabaigusios Olweus programos diegimą, gali pradėti diegti Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (toliau – OPKUS). Sėkmingai integravus OPKUS į visą mokyklos veiklą, ji ne tik tampa veiksminga patyčių prevencijos priemone, bet ir ir prisideda prie teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje.

Mokykla, pageidaujanti vykdyti OPKUS veiklas, iki š.m. rugsėjo 5 d. turi atsiųsti mums el.paštu ana.buzarevic@sppc.lt užpildytą ir direktoriaus pasirašytą paraišką diegti OPKUS (paraiškos formą rasite čia >>). Gavus paraišką, pasirašysime trišalę sutartį (tarp mokyklos, instruktoriaus ir SPPC). Primename, kad mokykla perka Olweus programos instruktoriaus paslaugas, o SPPC apmoka Olweus International už rudeninę mokinių Olweus apklausą.