Plakatai

Miško mokykla. Kalbos kultūros plakatėlių rinkinys 3-4 klasėms. Danuolė Savičienė. Smaltijos leidykla, 2018.

Rinkinį sudaro 15 plakatėlių, kuriuose išmintingoji pelėda moko miško gyventojus taisyklingai kalbėti. Plakatėliai spalvoti, iliustracijos imituoja vaikiškus piešinius. Naudoti šią priemonę galima pradinėse klasėse per lietuvių kalbos pamokas ar klasės valandėles. Taip pat galėtų būti tinkami ir specialistams, lavinant rišliąja kalbą.


Lietuvių kalbos abėcėlė. Briedis, 2004.

Mokomajame plakate pateiktos didžiosios ir mažosios rašytinės raidės bei žaismingi piešinukai.


Metų šventės. Briedis, 2004.

Mokomasis plakatas ikimokyklinio amžiaus vaikams ir pradinukams. Piešiniais pavaizduotos Lietuvoje švenčiamos religinės bei valstybinės šventės.


Metų laikai. Briedis, 2004

Mokomasis plakatas ikimokyklinio amžiaus vaikams ir pradinukams. Patraukliais piešinukais vaizduojama ta pati vietovė skirtingais metų laikais.


Matematikos plakatų rinkinys 1 kl. Briedis, 2002

Rinkinį sudaro 15 spalvotų plakatų, skirtų mokyti skaičių iki 20 numeracijos, sudėties ir atimties veiksmų, supažindinti su geometrinėmis figūromis.


Mūsų klasė (mokomasis plakatas). Briedis, 2005

Šią vaizdinę ugdymo priemonę siūlome naudoti 1 klasėje per pasaulio pažinimo pamokas, aptariant vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo galimybes, aiškinantis elgesio klasėje taisykles. Pavyzdžiai plakate padės vaikui suvokti save kaip klasės narį, kuris mokosi dirbti drauge, bendrauti: girdėti bei suprasti kitus. Plakatas skirtas ir kalbinei mokinių kompetencijai ugdyti.


Mūsų mokykla (mokomasis plakatas). Briedis, 2006

Šį plakatą siūloma naudoti 1 klasėje per pasaulio pažinimo pamokas, supažindinant vaikus su bendra mokyklos gyvenimo tvarka, jos patalpomis, aplinka, joje dirbančiais žmonėmis, jų darbais.


Saugaus eismo ABC (mokomasis plakatas). Briedis, 2005

Šios ugdomosios priemonės tikslas gilinti vaikų žinias apie pėsčiųjų, dviratininkų, motociklininkų ir automobilių vairuotojų elgesį gatvėje. Plakate vaizduojami dažniausiai pasitaikantys kelio ženklai, įvairios situacijos. Vienose iš jų eismo dalyviai gatvėje elgiasi deramai ir yra saugūs, kitose dėl netinkamo elgesio gali pakliūti po mašina ar kitaip nukentėti.


Lietuvos žinduoliai. Briedis, 2003

Plakate pateikta beveik 30 žinomiausių Lietuvos žinduolių rūšių.


Lietuvos paukščiai. Briedis, 2002

Plakate pateikta beveik 50 žinomiausių Lietuvos paukščių rūšių.


Pasaulio žinduoliai. Briedis, 2002

Plakate pateikta per 30 žinomiausių pasaulio žinduolių rūšių, palyginamosios gyvūnų ir žmogaus dydžio diagramos.


Vaisiai. Briedis, 2002

Plakate pateikta per 30 Lietuvoje derančių ir egzotiškų vaisių rūšių.


Daržovės. Briedis, 2002

Plakate pateikta beveik 30 Lietuvoje derančių ir atvežtų daržovių rūšių


Muzikos instrumentai (mokomasis plakatas). Briedis, 2003

Šį plakatą siūlome naudoti muzikos pamokose, supažindinant vaikus su dažniausiai naudojamais muzikos instrumentais tiek atliekant klasikinės muzikos kūrinius, tiek ir kitus muzikos kūrinius.


Lietuvos žemėlapis mažiesiems. Briedis, 2004.

Tautinį identitetą formuojanti ir ugdanti vaizdinė mokymo priemonė. Žemėlapyje patraukliais piešinukais pavaizduoti svarbiausi Lietuvos gamtos bei architektūros paminklai, automobilių magistralės, didžiausi miestai.


Pasaulio žemėlapis vaikams. Briedis, 2005.

Šioje vaizdinėje ugdymo priemonėje vaizdžiai parodytas žemynų reljefas, salos, jūros, upės, didžiausi miestai. Žaismingais piešinukais pavaizduoti svarbiausi Europos, Azijos, Amerikos, Australijos gamtos bei žmonių veiklos objektai.


Trupmenos. Mokomasis plakatas. Briedis, 2006

Plakatas padės geriau suvokti trupmeninius skaičius. Plakate vaizdžiai parodyta, kaip dalijant vienetą į lygias dalis, gaunamos trupmenos. Ši priemonė skirta trupmenoms su vienodais skaitikliais palyginti.


„Vaisiai“. Presvika, 2006

Plakatas padės mažiesiems nesunkiai išmokti dažniausiai pasitaikančių vaisių pavadinimus bei atpažinti vaisius. Tinka darbui su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais.


„Daržovės“. Presvika, 2006

Plakatas padės mažiesiems nesunkiai išmokti dažniausiai pasitaikančių daržovių pavadinimus, atpažinti daržoves sode, ant pietų stalo ar parduotuvės lentynoje.Tinka darbui su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais.


Transporto priemonės. Mokomasis plakatas. Presvika, 2007

Plakatas supažindina  vaikus  su transporto priemonėmis.


Mano spinta. Būk savarankiškas. Plakatas. Presvika, 2008 m.


Mano vonios kambarys. Būk savarankiškas. Plakatas. Presvika, 2008 m.


Mano virtuvė. Būk savarankiškas. Plakatas. Presvika, 2008 m.


Mano dirbtuvė. Būk savarankiškas. Plakatas. Presvika, 2008 m.

Pakabinamos ir magnetu pritraukiamos detalės lavins vaiko vaizduotę bei kūrybinį mąstymą, turtins žodyną, ugdys dėmesį, loginį mąstymą, tiksliąją motoriką ir akių bei rankų judesių koordinaciją.


Plakatai sveikatos saugojimo kompetencijai ugdyti. V. Pužienė. Šviesa, 2007

Vaizdinė priemonė sveikatos saugojimo bei sveikos gyvensenos kompetencijai ugdyti.

Rinkinį sudaro 10 plakatų aplanke, kurių formatas – 43×60 cm.

Plakatų temos: sveika oda, sveikos akys, dantukų priežiūra, taisyklinga laikysena, grūdintis sveika, pavojai buityje, pavojingi žmonės ir gyvūnai, sveikos mitybos piramidė, atsargus elgesys gatvėje, sveikatai ir gyvybei pavojingas elgesys.


Matematikos plakatai II–IV klasei. Parengė Rasa Staniunaitienė. Šviesa, 2007

Vaizdinę daugybos lentelės mokymo(si) priemonę II-IV klasei sudaro 10 plakatų rinkinys. Lentelinės daugybos plakatai skiriami daugybos lentelei mokyti(s), kartoti ir įtvirtinti.

Daugybos lentelės plakatųrinkinys padės mokiniams suvokti daugybos ir dalybos veiksmų ryšius, mokant(is) lentelinės dalybos ir atliekant kitas užduotis.

Plakatus galima naudoti po vieną pagal mokymo(si) temas arba visus kartu.


Lietuvių kalbos plakatai

I–IV klasei. I dalis. Vida Koverienė, Rima Dilinskienė. Lucilijus, 2008

I–IV klasei. IIdalis. Vida Koverienė, Rima Dilinskienė. Lucilijus, 2009

Plakatai: abėcėlė, balsiai ir priebalsiai, balsiai, priebalsiai, dvibalsiai, dvibalsis ai, dvibalsis au, dvibalsis i(au), dvibalsis ie, dvibalsis ei, dvibalsis ui, dvibalsis uo, ką? -ą, -ę, -į, -ų, į ką? -ą, -ę, -į, -ų, kur?, ko? (daug) –ų, kas? (keli daiktai) -i(ai), kaip? -(i)ai, ką veikia? -a, -(i)a, įsidėmėtinos rašybos žodžiai


Matematikos plakatai  

I–IV klasei. Audronė Jonaitienė, Irena Povilauskienė. Lucilijus, 2006

Skirta mokytojams naudoti matematikos pamokose. Plakatai palengvins įsiminti mokomąją medžiagą.