Video medžiaga

 

Socialinė reklama „Skirtingi, bet drauge!“, skatinanti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtrauktį į Lietuvos švietimo sistemą.

 

Siužetas apie lietuvių kalbos specialiuosius modulius aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams

 

Siužetas apie matematikos specialiuosius modulius aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams