Renginiai

2013-10-15

2013 m. spalio 8 d. Vilniuje vyko IV-ojo Olweus programos diegimo etapo mokyklų direktorių susitikimas. Susitikime pranešimą skaitė Olweus International atstovas Reidar Thyhold, kuris susirinkusiems pristatė esminius Olweus programos sukūrimo ir diegimo principus, akcentavo mokyklos vadovo vaidmens įtaką bendram mokyklos darbuotojų požiūriui į programą bei jų įsitraukimui į jos vykdymą. Vyresnieji Olweus programos instruktoriai Ieva Dulinskaitė ir Laurynas Žakevičius pasidalino penkerių metų patirtimi dirbant instruktoriais Lietuvos mokyklose, atkreipė dėmesį į galimus programos diegimo mokykloje iššūkius ir jų sprendimo būdus.

Patirtimi diegiant Olweus patyčių prevencijos programą pasidalino ir I-ojo Olweus programos etapo Vilniaus Jeruzalės mokyklos programos koordinatorė Rima Tomkuvienė  ir instruktorė Asta Ignatavičiūtė. Susitikimo pabaigoje direktoriai turėjo galimybę užduoti pranešėjams jiems rūpimus klausimus, susijusius su Olweus programos diegimu jų mokyklose, pasidalinti patirtimi bei nuomonėmis.

2013-10-15

2013 m. spalio 7 d. Vilniuje vyko mokyklų, sėkmingai įgyvendinusių Olweus patyčių prevencijos programą 2009-2010 metais, OPKUS 2011-2012 metais ir teigiamai įvertintų Olweus audito metu, direktorių konferencija. Joje apsilankė ir pranešimą apie Olweus programos tęstinumo svarbą bei pasiektus rezultatus skaitė Olweus International atstovas Reidar Thyhold. Olweus programos vyr. instruktoriai Ieva Dulinskaitė ir Laurynas Žakevičius pristatė Olweus programos plėtrą Lietuvoje bei pasidalino patirtimi iš 2013 m. balandį vykusių į Olweus mokyklos vardą pretendavusių mokyklų audito susitikimų.

2013-02-28

2013 m. vasario 21 d. Panevėžyje, vasario 22 d. Vilniuje vyko mokyklų, dalyvavusių Olweus patyčių prevencijos programos III-ame vykdymo etape (2011-2012 metais), direktorių susitikimai. Susitikimų dalyviai buvo supažindinti su kasmetinės mokinių apklausos Olweus klausimynu rezultatais, pristatytos Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos diegimo mokykloje sąlygos ir reikalavimai, pabrėžtas mokyklos vadovo vaidmuo formuojant prieš patyčias nukreiptą mokyklos politiką bei siekiant išlaikyti Olweus programos diegimo metu įgytas personalo kompetencijas. Pranešimus skaitė Olweus International AS atstovas Reidar Thyholdt, Olweus programos vyr. instruktoriai Ieva Dulinskaitė ir Laurynas Žakevičius. Savo mokyklų patirtimi diegiant Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą pasidalino Utenos Aukštakalnio progimnazijos direktorius Arvydas Šilinskas ir Olweus programos instruktorė Jurgita Bareišienė bei Kauno rajono Neveronių vidurinės mokyklos direktorius Jonas Petkevičius ir Olweus programos instruktorė Audronė Balčiūnienė. Renginio pabaigoje mokyklų vadovams buvo įteikti mokyklų dalyvavimą Olweus patyčių prevencijos programoje patvirtinantys pažymėjimai.

Olweus patyčių prevencijos programos III etapas vykdytas bei renginiai organizuoti įgyvendinant valstybes planavimo projektą ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005), kuris yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis.

Olweus tyrimo rezultatai negali būti naudojami ar platinami kuriuo nors pavidalu be Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro sutikimo, o gavus sutikimą būtina nurodyti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą kaip duomenų savininką.

2012-12-19

2012 metų gruodžio 11 dieną Panevėžyje ir gruodžio 12 dieną Vilniuje vyko Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro organizuojami Olweus patyčių prevencijos programos III-ojo diegimo etapo tęstinių instruktorių mokymų baigiamieji seminarai. Vyresnieji programos instruktoriai Ieva Dulinskaitė, Nina Vilkevičienė ir Laurynas Žakevičius vedė mokymus apie Olweus programos Kokybės Užtikrinimo Sistemos (OPKUS) įgyvendinimą mokyklose, dalyviai taip pat dalinosi savo patirtimi pusantrų metų diegiant Olweus programą mokyklose, supervizavosi dėl kylančių sunkumų ir klausimų.

Šių mokymų  metu svečiavosi Olweus International atstovas Reidar Thyholdt, kuris dalyvius supažindino su lapkričio mėnesį vykusios penktosios Olweus mokinių apklausos, kurioje dalyvavo 122 mokyklų mokiniai, rezultatais. Taip pat mokė instruktorius, kaip palyginti kelių apklausų rezultatus, siekiant suprasti patyčių pokytį mokyklose, pristatė jų interpretavimo subtilybes.

Šie seminarai užbaigė III Olweus programos diegimo etapo instruktorių 18 mėn. trukusių mokymų ciklą. Instruktoriams buvo įteikti diplomai, patvirtinantys jų kompetenciją ir leidžiantys ateityje toliau dirbti diegiant Olweus programą mokyklose. Norime pasidžiaugti, kad dar 27 nauji sertifikuoti instruktoriai įsijungė į Olweus programos instruktorių Lietuvoje gretas. Sveikiname juos!

2012-03-27

2012 m. kovo 21d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre lankėsi Mykolo Romerio universiteto Socialinės psichologijos programos magistro I kurso studentai kartu su  „Bendruomenes psichologijos“ dėstytoja dr. Saule Raižiene. Studentai siekė daugiau sužinoti apie SPPC vykdomas prevencines programas mokyklose ir jų praktinio įgyvendinimo ypatumus. Taigi, Olweus programos koordinavimo grupės vadovė Renata Mazūrienė kartu su Olweus programos vyr. instruktoriais Ieva Dulinskaite ir Laurynu Žakevičiumi pristatė Olweus patyčių prevencijos programą, jos idėją ir tikslus, priemones, kuriomis mokykloje siekiama mažinti patyčių mastą, per ketverius programos vykdymo metus pasiektus rezultatus bei dalinosi praktine patirtimi apie kylančius iššūkius įgyvendinant prevencinę veiklą mokyklose.


 2012-01-04

2011 metų gruodžio 8-9 dienomis Panevėžyje ir gruodžio 14-15 dienomis Vilniuje vyko III etapo tęstiniai Olweus patyčių prevencijos programos instruktorių rengimo seminarai. Jų metu Olweus International atstovas Reidar Thyholdt dalyviams pristatė lapkričio mėnesį vykusios Olweus mokinių apklausos, kurioje dalyvavo 175 mokyklų mokiniai, rezultatus bei jų interpretavimo subtilybes.

Vyresnieji programos instruktoriai Ieva Dulinskaitė, Nina Vilkevičienė ir Laurynas Žakevičius vedė mokymus Mokymosi ir supervizijų grupių vedimo, jų supervizavimo, drausminių kopėčių mokykloje kūrimo temomis. Dalyviai taip pat dalinosi savo patirtimi diegiant Olweus programą mokyklose, supervizavosi dėl kylančių sunkumų ir

2011 metų spalio 6 dieną Vilniuje (viešbutyje ,,Grata Hotel“, Vytenio g. 9) vyko III-ojo Olweus programos diegimo etapo mokyklų direktorių susitikimas. Susitikime pranešimą skaitė Olweus International atstovas Reidar Thyhold, kuris susirinkusiems pristatė bazinius Olweus programos sukūrimo ir diegimo principus, akcentavo mokyklos vadovo vaidmens svarbą bendram mokyklos darbuotojų požiūriui į programą bei jų įsitraukimui į jos vykdymą. Vyresnieji Olweus programos instruktoriai Ieva Dulinskaitė ir Laurynas Žakevičius pasidalino trejų metų patirtimi dirbant instruktoriais Lietuvos mokyklose, atkreipė dėmesį į galimus programos diegimo mokykloje trukdžius ir pateikė jų sprendimo būdus. Susitikimo pabaigoje direktoriai turėjo galimybę užduoti pranešėjams jiems rūpimus klausimus, susijusius su Olweus programos diegimo jų mokyklose, pasidalinti patirtimi bei nuomonėmis tarpusavyje.

2011 metų spalio 10 dieną analogiškas mokyklų vadovų susitikimas buvo organizuotas Panevėžyje (viešbutyje ,,Romantic“, Kranto g. 24). Čia dalyvavo per 50 mokyklų vadovų iš šiaurės ir vakarų Lietuvos regionų. Olweus International šiame susitikime atstovavo Andre Baraldsnes, o ,,lietuviškąja“ Olweus programos patirtimi dalinosi vyresnioji instruktorė Nina Vilkevičienė.


2011 metų spalio 3-5 dienomis Vilniuje ir spalio 11-13 dienomis Panevėžyje vyko naujųjų Olweus programos instruktorių rengimo seminarai. Jų metu Olweus International atstovai dalyviams pristatė ir apmokino naudotis patobulinta elektronine mokinių apklausos sistema. Vyresnieji programos instruktoriai vedė mokymus vadovavimo klasei, aktyvių metodų (vaidmenų žaidimų) panaudojimo galimybių vykdant programos veiklas temomis, buvo nagrinėjami reikalavimai Olweus klasių valandėlėms, aptarti pagrindiniai jų vedimo principai ir struktūra.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Olweus patyčių prevencijos programos vyresnioji instruktorė Ieva Dulinskaitė 2011 metų birželio 23-24 dienomis dalyvavo Sofijoje (Bulgarija) vykusioje konferencijoje „Patyčių ir smurto prevencijos metodų mokykloje tobulinimas“, kurioje pristatė patyčių prevencijos sistemą Lietuvoje ir kartu su Norvegijos, Švedijos, Kroatijos ir Bulgarijos specialistais dalinosi patirtimi efektyviai įgyvendinant patyčių ir smurto prevencijos programas mokyklose. Remiantis Lietuvos, kurioje vienintelėje iš dalyvavusių šalių, patyčių prevencija yra įgyvendinama ir finansuojama nacionaliniu lygmeniu, ir kitų šalių patirtimi, konferenciją inicijavusios GERT (Gender Education, Research and Technologies foundation) organizacijos atstovai parengė kreipimąsi į Bulgarijos vyriausybę prašydami inicijuoti vieningos patyčių ir smurto prevencijos sistemos Bulgarijos mokykloms sukūrimą.