Įgyvendinti projektai

 

Erasmus  projektas ,,Feuersteino metodo pritaikymas mokyklose veiklose‘‘ – kad kiekvienas pasiektų tai, kas jis gali !

2015 –  2016  m. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro  kartu su partneriais  Prahos Karolio universitetu Čekijoje, Kalbos ir klausos korekcijos centru Portorož, Slovėnijoje,. Lietuvos Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centru bei trejomis Lietuvos mokyklomis – Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikine gimnazija, Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija ja bei Kėdainių Šviesioji gimnazija vykdė Erasmus + programos Strateginių partnerysčių Bendradarbiavimo inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi projektas ,,Feuerstein method implementation in school activities“ (Feuersteino metodo pritaikymas mokyklos veiklose (Nr. 014-1-LT01 -KA201-000555).  

Projekto metu tyrėjai ir mokytojai, dirbantys su gabiais vaikais, gilinosi į Dinaminio mokymosi potencialo vertinimo (LPAD) pritaikymą vertinant gabių vaikų mokymąsi, parengė studiją ,,Implementation of Learning Propensity Assessment Device (LPAD) in assessment of gifted children‘‘ (Dinaminio mokymosi potencialo vertinimo pritaikymas gabiųjų ugdyme).

FIE programų mokytojai Čekijoje, Slovėnijoje ir Lietuvoje  vedė  FIE programų užsiėmimus, analizavo FIE programų įtaką vaikų pažinimui ir pasiekimams, parengė rekomendacijas ,,Evaluation of impact of Feuerstein Instrumental Enrichment programs for children with special needs’’ (FIE programų įtaka ugdant Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus).

Projekto metu dalyviai ne tik mokėsi patys, bet ir supažindino pedagogus bei švietimo pagalbos specialistus su Feuersteino metodu, parengė video medžiagą ,,Implementation  of Feuerstein Instrumental Enrichment program‘‘ (Feuersteino  instrumentinio praturtinimo programos   ir jų įgyvendinimas), kuris supažindina su pačiu metodu ir jo programomis, padedančiomis geriau mokytis ir mąstyti, tiek ir jų pritaikymo mokykloje ir klasėje galimybėmis.