Mokymo įstaigų specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams tinklas

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims teisės aktų nustatyta tvarka sudaromos sąlygos kartu su kitais mokiniais mokytis pagal jiems pritaikytas profesinio mokymo programas, gauti švietimo pagalbą ir įgyti kvalifikaciją. Lentelėje nurodomos profesinio mokymo įstaigos vykdančios programas, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių  turintiems mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo individualizuotą programą. Mokymosi trukmė 3 metai.

 

Profesinio mokymo įstaigos vykdančios programas, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

2017-2018 m.m.

Profesinio mokymo įstaigos pavadinimas
Programos pavadinimas
Profesinio mokymo programos pavadinimas
Alytaus profesinio rengimo centras

217072201

217101301

Baldžiaus mokymo programa

Virėjo mokymo programa

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

217081202

Želdinių tvarkytojo mokymo programa

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras

217101303

Konditerio mokymo programa

Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras

217073201

217073203

217101301

Apdailininko (statybininko) mokymo programa

Staliaus mokymo programa

Virėjo mokymo programa

Kėdainių profesnio mokymo centras

207001101

217073201

Pagrindinio ugdymo individualizuota programa

Apdailininko (statybininko) mokymo programa

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras

217101302

Viešbučio darbuotojo mokymo programa

Viešoji įstaiga Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras

217021501

Floristo mokymo programa

Marijampolės profesinio rengimo centras

217073201

M22021401

Apdailininko (statybininko) mokymo programa

Floristo modulinė profesinio mokymo programa

Mažeikių politechnikos mokykla

217073201

Apdailininko (statybininko) mokymo programa

Panevėžio Margaritos Rimkevičiūtės paslaugų ir verslo mokykla

217101302

Viešbučio darbuotojo mokymo programa

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras

217071501

217073201

217101301

217101302

Šaltkalvio mokymo programa

Apdailininko (statybininko) mokymo programa

Virėjo mokymo programa

Viešbučio darbuotojo mokymo programa

Šilutės žemės ūkio mokykla

217073201

217101301

Apdailininko (statybininko) mokymo programa

Virėjo mokymo programa

Švenčionių profesinio rengimo centras

207001101

Pagrindinio ugdymo individualizuota programa

Utenos regioninis profesinio rengimo centras

217101302

Viešbučio darbuotojo mokymo programa

Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla

217101301

Virėjo mokymo programa

Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras

207001101

Pagrindinio ugdymo individualizuota programa

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras

M22021401

M22021402

Floristo modulinė profesinio mokymo programa

Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo modulinė profesinio mokymo programa

Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras

217101301

217058209

217073201

217021502

Virėjo mokymo programa

Staliaus mokymo programa

Apdailininko (statybininko) mokymo programa

Dailiųjų rankdarbių gamintojo mokymo programa

Šiaulių profesinio rengimo centras

217073201

Apdailininko (statybininko) mokymo programa

Verkių mokykla-daugiafunkcis centras

217054213

Siuvinių gamintojo mokymo programa